Skans 113

Skans 113 Borgvik ingick i den södra delen av en starkt utbyggd försvarslinje i det inre av Värmland. Skansen som delvis är belägen inom Borgviks gamla bruksområde ingår idag i ett område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Den till delar restaurerade skansen är ett ovanligt exempel på en anläggning som bevarats i anslutning till bebyggelse.

Informationstavlor finns sommartid vid Sliperiet och härifrån kan man även vandra längs stridsvagnshindret, se eldställningar för pansarvärnskanoner och skyttevärn.

Du kan även boka en guidad visning av skansen, kontaktperson Stig Olsen, 070-640 61 22, kathrin_stig@hotmail.com