Borgviks kyrka

Sockenkyrka för Borgvik på 1600-talet var Grums kyrka som låg på ca 1 mils avstånd. Vägarna var dåliga, vilket ledde till att man istället för att besöka Guds hus stannade hemma och i värsta fall fördrev tiden med dryckenskap.

För att råda bot på detta övertalade Catarina Ysing, hustru till brukspatronen Erik Nilsson Borgström, sin man att ansöka hos kungen Karl XII om att få uppföra en kyrka i Borgvik.

Ansökan beviljades redan i januari 1716 och det sägs att kungen själv stannade till i Borgvik på sin resa till Norge i februari smma år, för att med egna ögon ser var kyrkan skulle ligga. Redan 1718 kunde kyrkan invigas trots att den då inte var riktigt färdig.

Erik Nilsson Borgström dog 1720 men hans hustru Catarina och de tre sönerna Johan, Nils och framför allt Erik Eriksson Borgström fortsatte färdigställandet av kyrkan. Familjen har också skänkt mycket av kyrkans inredning.

1734 påbörjades bygget av kyrktornet, det drog ut på tiden och tornet stod inte klart förrän 1741.

1879 spräcktes kyrktornet av ett åsknedslag, för att förhindra ras slog man järnband kring tornet och dolde dessa med lister.

I år firar kyrkan 300-års jubileum, vilket uppmärksammas med ett flertal aktiviteter.