Kungskvarnen

Redan på 1300-talet fanns kvarnar i Borgvik, dessa var kombinationskvarnar med en del för malning av spannmål och en del som drev sågverk.

Kungskvarnen byggdes 1853-54 på gamla Arnäskvarnens plats. Byggnaden hade gråsten i de två nedersta våningarna med en överbyggnad av trä. Den praktfulla byggnaden med 8 kvarnstenspar samt sikt och grynmäld ansågs vara den förnämsta kvarnen i västra Värmland. Kvarnen brann 1870 och vid återuppbyggnaden 1871 gjordes överbyggnaden i slaggsten stället för trä.

Kvarnverksamheten bedrevs fram till 1954, därefter byggdes kvarnen om till samlingslokal. Idag inrymmer kvarnen restaturang och konferensverksamhet.