Holmenområdet

I Holmenområdet finns flera byggnader varav Holmen en av Borgviks äldsta. Den är från 1700-talet och användes som bostadshus för sågare som jobbade på sågen vid Kvarnen. I byggnaden finns sex lägenheter där varje familj disponerade ett rum och kök. Holmen är idag privatägd.

Bagarstugan uppfördes efter 1865 i slaggsten. Eftersom bröd var en viktig ingrediens i den tidens mathållning och möjligheterna att baka hemma begränsade kunde bruksfolket gå hit och baka.

Bagarstugan har ett rum med vedeldad bakugn samt en bostadsdel med spisrum och ett litet rum på övervåningen. De sista som bodde i bagarstugan var Hedda Strömberg och hennes dotter Hilda under 1930-talet.

Bagarstugan disponeras idag av Borgviks Hembygdsförening som bakar till olika arrangemang. Man kan även hyra den om man vill baka själv.