Borgviks Herrgård

Denna karolinerherrgård beskrivs enligt ett brandförsäkringsbrev från år 1748 vara ”av moget gott furutimmer i en våning 60 alnar lång, 15 alnar bred och 8 1/2 alnar hög. Taket täckt med tegel och jernplåtar. Taket är i antic smak med 2:e etager.

Det är oklart när exakt herrgården byggdes, men vid renoveringar har dekorationer kommit fram som pekar mot att den uppfördes i början av 1700-talet. Herrgården är idag privatbostad.