Skans 113

Skans 113 Borgvik ingick i den södra delen av en starkt utbyggd försvarslinje i det inre av Värmland. Skansen som delvis är belägen inom Borgviks gamla bruksområde ingår idag i ett område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Den till delar restaurerade skansen är ett ovanligt exempel på en anläggning som bevarats i anslutning till bebyggelse.

Informationstavlor finns sommartid vid Sliperiet och härifrån kan man även vandra längs stridsvagnshindret, se eldställningar för pansarvärnskanoner och skyttevärn.