Skans 113

Skans 113 Borgvik ingick i den södra delen av en starkt utbyggd försvarslinje i det inre av Värmland. Skansen som delvis är belägen inom Borgviks gamla bruksområde ingår idag i ett område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Den till delar restaurerade skansen är ett ovanligt exempel på en anläggning som bevarats i anslutning till bebyggelse.

Lämningarna inom skansen har försetts med informationsskyltar som gör det möjligt för besökarna att på egen hand ta sig runt en ca 3 km lång slinga. På begärna arrangerar också Borgviks Hembygdsförening guidade visningar under sommarperioden juni, juli och augusti