Klensmedjan

Reparationssmedja för bruket. Norra sidan användes för smide och den södra som snickeriverkstad. Smidesverksamheten pågick fram till 1950-talet.

Idag är klensmedjan en del av Borgviks museum med en smälthammare uppställd i södra delen och en fullt utrustad smedja i den norra.

Smälthammaren är ursprungligen från Borgvik men var under många år i Göteborg. Först vid Göteborgsutställningen 1923 och sedan bortglömd i ett förråd och inte förrän den 1 maj 1995 återvände den 7 ton tunga hammaren till Borgvik.

Öppettider 2023:

Stängt för säsongen.