Museiområdet

Här finns vårt museum. Byggnaden från 1870-talet är uppförd i slaggsten och var tidigare spannmålsmagasin. I magasinet torkade spannmål. Från sågen vid kvarnen på andra sidan älven hämtades spån och annat avfall till ett pannhus som ligger bredvid magasinet. Därifrån blåstes varmluft in i magasinets källare. På så vis blev magasinet en spannmålstork.

Hit kom den 6:e varje månad husmödrarna, då var det uttagsdag. De kom med sina ”rävar” (en form av skottkärra) med tomsäckar på och köade för att köpa spannmål. De fortsatte sedan till kvarnen för att få det malet. Sedan bakades det hemma och i bagarstugan.

Vid Billerud AB:s hundraårsjubileum 1983 ställdes magasinet i ordning till museum med bland annat en utställning om skogen.

Idag visar vi utställningen Järnets väg, en utställning om järnhanteringen, på plan 2 och hembygdsmuseum på plan ett. Här finns även ett stort fotoarkiv med möjlighet att digitalt söka information om platser och personer i Borgvik.

Klensmedjan som ligger alldeles bredvid museet uppfördes 1865 och var brukets interna smedja för reparation. Här lagades mindre föremål som gått sönder eller så gjordes ett nytt efter den gamla förlagan. Byggnaden innehöll även en snickeriverkstad.

Under 1940-50 talet arbetade 2 man i smedjan med reparation av redskap för jordbruket, skogen och flottningen. Under 1950-talet flyttades verksamheten ner till hamnen där mer ändamålsenliga lokaler byggts.

Idag är den en del av museet med en smälthammare uppställd i den ena delen och en fullt utrustad smedja i den andra. Sommartid arbetar smed i smedjan vissa dagar.

Den uppställda smälthammaren är ursprungligen från Borgvik, men fanns under många år i Göteborg. Först visades den på jubileumsutställningen 1923 (en utställning för Göteborgs 300-års firande). Därefter låg den mycket länge bortglömd i ett förråd. År 1995 återvände den sju ton tunga hammaren till Borgvik.

Mellan museet och klensmedjan finns en bit av den hästdragna järnvägen Rallvägen bevarad, räls, vändskiva och rallvagn. Järnvägen användes för att transportera material mellan hyttan, smedjorna i hamnen och Järnvågen.